Индикативната годишна работна програма‘ 2020 на ПРСР (2014-2020)

Публикуваме Индикативната годишна работна програма‘ 2020  – приложение № 6 от Решенията, взети на тринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020), състояло се на на 08 ноември 2019- та  година.

Предстои Четвъртото общо събрание на АОГ

19_11_22 Pismo za OS 2020

СТАНОВИЩЕ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ във връзка със заседанието на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020

Публикуваме СТАНОВИЩЕ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ на АОГ по предоставените материали от проекта за дневен ред на предстоящото – на 08.11.2019 г., 13-то заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, адресирани до  г-жа Лозана Василева – Председател на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020, Заместник-Министър на земеделието, храните и горите.