ПРЕДСТОИ 14-о ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АОГ

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на Асоциация Общински гори свиква 14-о Общо събрание на 13 и 14 Май 2021г. от 14,00 часа, в КК. Старозагорски минерални бани.

Min Bany StZ

Основните теми за разискване и решаване ще бъдат:

-Отчет за дейността на АОГ през 2020 година.

-Приемане на работен план и бюджет на АОГ за 2021г.

-Обсъждане и приемане на Становище на АОГ за новата стратегия за горите на ЕС за след 2020г.

Каним за участие в 14-о Обща събрание всички членове  – кметовете на общините и избраните от общинските съвети пълномощни представители.

Документи за записване и подробности ще намерите в публикуваните прикачени файлове.

ПОКАНА

ПРОГРАМА

АНКЕТНА КАРТА

Решения, взети на 33-то заседание на управителния съвет на АОГ

На 06.04.2021. година по инициатива на Председателя на УС – г-н Валентин Атанасов се проведе онлайн 33-то заседание на Управителния съвет при условията на чл.27, ал.2 от Устава на АОГ при дневен ред:
1.Вземане на решение за отлагане 14-то Общо събрание.
2.Обсъждане и утвърждаване на текст /Приложение 1/ на Становище на АОГ за бъдеща стратегия за горите на ЕС и България За след 2020 година.
След проведените разисквания Управителният съвет на АОГ взе следните решения:
33.1. Поради наложените ограничения от Министерството на здравеопазването за провеждането на масови мероприятия отлага провеждането на, насроченото за 15.04.2021 г. Общо събрание на АОГ, до отпадането на ограниченията.
33.2.1.Утвърждава текст на Становище на АОГ за нова стратегия за горите на ЕС и на България.
33.2.2.Натоварва Изп.Директор да предостави Становището на заинтересованите страни и да го публикува на интернет страницата на АОГ.

От  ТУК може да изтеглите Становище на АОГ за бъдеща стратегия за горите на ЕС и България За след 2020 година.

Проект на становище на АОГ по бъдещата стратегия на ЕС

Във връзка с настоящото изготвяне на нова стратегия на ЕС за горите, бихме искали да ви представим и да дискутираме нашето проектно становище, разработено от експертна група на АОГ по решение на Управителният съвет. Очакваме вашите коментари и обратна връзка, като за това може да използвате формата ТУК или официалния имейл на асоциацията.