Скромно за моята страст към гората

Pierre GRANDADAM

242724207_188912559907360_6332211988741217562_n

Изискванията, наложени върху горите на европейско ниво, са високи и ще продължават да се увеличават в перспективата на „Зелената сделка“. Но горските политики в Европа съгласувани ли са? Допринасят ли за решаването на съществуващите компромиси и предизвикателства?

-Новата горска политика трябва да бъде водена от голяма идейна еволюция

Реч на Президента на ФЕКОФ Пиер Грандадам пред форум на Съюза на европейските лесовъди

Госпожи и Господа,

Скъпи членове на Съюза на Европейските Лесовъди,

Оказвате ми голяма чест с поканата Ви за участие, за да отговоря на следния голям въпрос: Каква да бъде мултифункционалността на горите, засегнати от климатичните промени? Благодаря Ви за това. В последните години се вижда в цяла Европа, че горите страдат масово от последиците от климатичните промени.

В Европа, принципът на опазване на биоразнообразиетоот дълго време е фундаментален за устойчивото управление на горите. Концепцията на мултифункционалност на горите е също в сила, но степента на прилагане на този принцип и приоритизирането на функциите предизвикват много дебати и налагат разпределение, което взема предвид различните знания и умения.

Досега горското обучение и нашите планове за управление бяха основани върху хипотезата за постоянните местни условия именно за позната климатична ситуация, за почви имащи стабилен капацитет съдържания на вода, за контролирано посещение на публиката и за периода на едно горско поколение. Тази сигурност на планиране вече не съществува и ние нямаме друг избор освен да търсим пътища за лесовъдно управление, адаптирани към една нарастваща несигурност.

Все пак, остава нещо, което е сигурно. Ако искаме да запазим познатите различни функции на гората, за да ги предадем на бъдещите поколения, ние трябва да засилим приспособимостта на нашите гори в цяла Европа в борбата с ускоряването на климатичните промени.

Навсякъде чуваме препоръки за подобряване устойчивостта на населението срещу внезапните капризи на климата. Трябва да се смесят същността и възрастовите групи, което не е лесно да се приложи, да се проследи, да се постигне успех. Сякаш би било достатъчно да се остави едно горско покритие, избягвайки риска да се сложат всички яйца в една кошница.

Трябва ли да се остави гората да се развива, както си пожелае в защитени зони, защото с времето природата ще подбере дърветата, способни да се изправят срещу  все още несигурните климатични промени и тя ще наложи своя закон? Резултатът ще отговаря ли на нашите изисквания спрямо количество и лесното използване на изключителния първичен материал – дървесината?

Прочети повече>>

Дивечът да стане собственост на собственика на гората

Новата визия за България – в синхрон с повечето системи в Европа

1

На 8 и 9 септември 2021 г в месността Божура, община Средец, се проведе 35-то заседание на Асоциацията на общинските гори. 

Концепция за нова стратегия за лова и опазване на дивеча представи инж. Валентин Карамфилов, сътрудник към АОГ.

Инж. Димчо Радев, директор на Югоизточно държавно предприятие, който е в състава на разширен ловен съвет заедно с Карамфилов коментира възможните промени в стратегията. Спред него в дългосрочен план ще е необходимо да се премине от регална система, при която дивечът  е държавна собственост към доминантна- дивечът да стане собственост на собственика на гората.

  Всъщност това е и новата стратегия на ЕС за управление на горските ресурси, каза Радев.

Коментирани бяха и държавните ловни стопанства, които е добре да се запазят, а част от дивечовъдните бази да отпаднат. Отново да се акцентира на елитния ловен туризъм като източник на добри приходи, призова още Радев.

2

Изразена бе позиция ловните дружини да се запазат като основна единица и да има промяна в дружествата- те да съществуват в рамките на една горска териториална единица.

Акцент бе поставен и върху областните планове за развитие, където да се предложи ползвателя да плаща и същевременно да се формират фондове. След сериозна дискусия бе гласувано и прието становище на Асоциацията.

Изпълнителният директор инж. Тихомир Томанов, представи и коментира предстоящите промени в нормативната уредба в сектор Гори и горско стопанство. Докладът на изп. директор на ИАГ до земеделския министър бе приет като информация за участниците в заседанието.

  Беше изразено отново становището, че горският сектор е необходимо да излезе от шапката на Министерството на земеделието и да съществува като самостоятелна структура.

  Участие в него взеха председателят Валентин Атанасов, кмет на Община Сливо поле, Христо Христов, кмет на община Болярово и зам. председател на УС, членовете на УС Иван Жабов- кмет на община Средец, Емил Илиев- кмет на община Струмяни, Ешреф Ешрефов, смет на община Омуртаг, Ангел Геров- кмет на Община Пирдоп. Участие в работата на управляващия орган взеха Калоян Илиев- кмет на община Ихтиман, председател на КС, Гигор Даулов, – кмет на община Чавдар, кметът на община  Созопол Тихомир Янакиев.

  Гости на заседанието бяха представители на горските структури в общини и членове на АОГ.

   По време на работната вечеря бе изпълнен и химна на Странджа „Ясен месец веч изгрява“ от участници в събитието.

Позиция на представители на горския сектор и искане на среща с ръководството на ИТН

Представителите на НПО – на собствениците на недържавни гори, и на браншови организации се събрахме на 25.06 в кс Юндола, с цел да излъчим категорично послание за бъдещето на горския сектор към политическите сили устремили се към 46 НС (онези от тях, които досега не са имали вземане-даване с горите и горския сектор). Нашият ПРИЗИВ към политиците и към Президента на Р България е подадената ни ръка, която би им осигурила допълнително гласовете на непосредствено свързани с горите, горското стопанство и горската промишленост лица, гласове за истинска промяна, за възстановяване и устойчиво развитие на единния горски сектор, което няма алтернатива…..

В тази връзка сме на разположение за среща с ръководството на ПП „Има такъв народ“, на която да представим по-цялостно нашите идеи за бъдещото управление на единния горския сектор, както и да разберем за вашите по-конкретни идеи за него.

Очакваме вашето предложение за ден, час и място на срещата, за което предварително ви благодарим.

Тук приложен е нашия ПРИЗИВ.

240771778_216604073652267_1451091022457867764_n

Поместваме и ОТВОРЕНОТО ПИСМО от бранш „Гори и горска промишленост“, в което са описани нашите предложения за преодоляване кризата с горските пожари в страната, с прилагането на научно доказани добри практики по отношение устойчивото и многофункционално управление на горите от страна на отговорните институции и въздържане от популистки действия са единствен начин за съхраняването и възпроизводството на този възобновяем, национален ресурс – горите.