Лесовъдската среща ще бъде на 18-ти и 19-ти април

Уважаеми госпожи и господа кметове, уважаеми колеги лесовъди,  предстои провеждането на годишната, станала вече традиционна, среща на лесовъдския състав от общините, лесовъдите на частна пракитка и  Изпълнителната агенция по горите.

Тази година лесовъдската среща ще се състои на 18-ти и 19-ти април (четвъртък и петък) в курорта „Старозагорски минерални бани“, СПА Хотел „Калиста“.

Предлагаме на срещата

  • Да продължи взаимното опознаване между лесовъдите, работещи в АОГ, както и тяхното опознаване с ръководители и специалисти от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ).
  • Да бъдат внесени разяснения от страна на ИАГ за състоянието на дисциплината на ползване от горите, както и на промените в някои от наредбите на МЗХГ в сектор Гори.
  • Да продължи дискусията с представителите на ИАГ върху актуалните проблеми при управлението на горите на общините.

Във връзка с организацията на срещата публикуваме: пълния текст на Писмото-покана, на Програмата за събитието  и на Анкетна карта за участие, която  след като попълните, моля изпратете на електронния адрес на АОГ – aogori@abv.bg.

Изразяваме увереността си, че ще оцените необходимостта от полезния разговор по актуалните въпроси на управлението и стопанисването на общинските гори като участвате в срещата.

Дванадесетото общо събрание

19_03_10_AOG

на Асоциация общински гори се проведе на 6-ти март 2019 г. в Курортен комплекс „Старозагорски минерални бани“. Изслушани и приети бяха Отчетите на Управителния съвет и на Контролния съвет за дейността през 2018-та година. След оживени разисквания участниците в събранието утвърдиха Работен план и Бюджет на Асоциацията за 2019 г.
19_03_10_AOG_2

Момент от проведената дискусия по време на общото събрание

Промени в горскостопанския план на Община Антоново

Отправе19_03_05 Antonovo pokanaна е покана от г-н Хайредин  Мехмедов – кмет на Община Антоново, за обществено обсъждане във връзка с предстоящото – на 13 март 2019 г. от 13.00 ч., разглеждане и приемане на промени в горскостопанския план за горите на Община Антоново. Публикуваме поканата за обществено обсъждане, както и заповед РД 05-43/28.02.2019 г. на РДГ Шумен, с която се определят комисията, мястото, часа  и реда и за обсъждане и приемане на актуализирания план.