Полезно сътрудничество

Традиционната среща на лесовъдите от общинските горскостопански структури, организирана от Асоциация общински гори съвместно с Изпълнителната агенция по горите, се проведе на 12-ти и 13-ти април 2018 г. във Велинград.

Untitled-2

В срещата участваха изпълнителният директор на Асоциация общински гори – инж. Тихомир Томанов, заместник-изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите – инж. Росен Попсавов, инж. Тони Кръстев – началник на отдел „Възобновяване, стопанисване, ползване и защита на горите“, и инж. Росен Райчев – началник на отдел „Недържавни гори и контрол върху дейностите в горите“.

Обсъдени бяха най-новите промени в нормативната уредба на горския сектор, както и широк кръг проблеми, които практикуващите лесовъди срещат и преодоляват в своята дейност. Представен бе софтуерният продукт „Форест-Софт” за перманентно проследяване движението на добиваната дървесина от сечището до крайния потребител с възможност за обвързването на този процес със счетоводната дейност в стопанството.

Становище на АОГ и предложения по проекта за Насоки по подмярка 8.3

Асоциация общински гори предложи на ръководството на Министерството на земеделието, храните и горите своето становище и предложения по проекта за Насоки по подмярка 8.3  „Предотвратяване на щети по горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитите горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“  на ПРСР 2014-2020 г.
Предлагаме на вниманието Ви пълния текст на писмото.

Почит и уважение от поколенията

Традиционно преди началото на Седмицата на гората по идея на Съюза на лесовъдите в България лесовъди от всички поколения отдават почит към предшествениците, посветили живота си в служене на българската гора.

18_03_30_4

През тази година тържественото събитие се проведе на 30 април на традиционното място – в двора на Лесотехническия университет пред Лесовъдския мемориал. Цветя и венци с уважение към предходниците в професията положиха  ректорът на университета  проф. д-р Иван Илиев, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите инж. Григор Гогов, студенти, преподаватели, служители и ръководители от горската администрация, учени и служители от Института за гората при БАН.

18_03_30_1 Sedmica na gorata 2018 _ LTU

Изпълнителният директор на  Асоциация общински гори – инж. Тихомир Томанов полага цветя пред мемориала.  

Седмица на гората`2018 – 2-8 април

Тържественото откриване на Седмицата на гората тази година се състоя на 2 април в Габрово. Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев връчи традиционните награди и почетни отличия „Лесовъд на годината“ за 2017 г.

Инж. Григор Гогов – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите, подчерта в приветствието си по повод празника, че лесовъдската колегия е наследник на една от най-старите горски администрации с богата, близо 140 – годишна история. Инж. Гогов пожела на служителите от горската система да бъдат горди със своя труд и да работят със самочувствието на професионалисти, които стопанисват едни от най-добрите гори в Европа.  

sedmica 2018 otkrivane

В тържеството участва и изпълнителният директор на Асоциация общински гори инж. Тихомир Томанов  (на първия ред вляво на снимката).

за да бъдат успешно възстановени горите, увредени от екстремни природни въздействия

Писмо на заместник-министъра на земеделието, храните и горите Атанас Добрев до регионалните дирекции по горите, дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“ в МЗХГ, шестте държавни предприятия, Асоциация общински гори, Българската стопанска камара и Националното сдружение на собствениците на недържавни гори „Горовладелец“ подчертава необходимостта от възстановяване на увредените през последните 3-4 години близо 400 хил. дка гори в резултат на екстремни природни въздействия, пожари, болести и вредители.

В писмото са посочени приоритетите и мерките, които трябва да бъдат приложени, а също и  специфичните лесовъдски изисквания към естественото възобновяване и залесяването за възстановяване на гори, увредени от екстремни природни въздействия.

Тук може да прочетете пълния текст на писмото.

обратна връзка

Уважаеми читатели, в лентата, разположена по-горе, виждате бутона „Обратна връзка“.

Решихме да Ви предложим тази форма за изразяване на мнения, водени от Вашия интерес към работата на Асоциация общински гори и от общото ни желание за подобряване на съвместната ни дейност.

Избрахме тази възможност, тъй като не можем да поемем отговорност за написаното директно от читатели или да модерираме  читателски форум.

Приканваме Ви в контактната форма  да напишете  това, което мислите, по конкретни въпроси, свързани с работата на АОГ. Ние ще го публикуваме. Условието е изказаното мнение да не противоречи на етичните норми  и на добрия тон и да има отношение към  дейността на организацията.