Приносът на АОГ към изготвянето от ИАГ на „Бялата книга за състоянието на горския сектор в България“

Във връзка с намерението на ИАГ да бъде изготвена „Бяла книга за състоянието на горския сектор в България“ с писмо до заместник-изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите – инж. Валентин Карамфилов,  изпълнителният директор на АОГ – инж. Тихомир Томанов, е изразил  становището на Асоциацията.

Публикуваме изразеното становище на Асоциация Общински гори.

Информация за общинските гори в България

В отговор на засиления обществен интерес предоставяме изчерпателна информация в съответствие с данните по очета 1-ГФ към 31.12.2016 г.: за залесената площ на общинските гори по общини, за площта на общинските гори по общини и за площта на общинските горски територии по вид на горите, както следва:

Общините могат да участват в регионалните съвещания по маркиране, предшестващи маркирането на лесосечния фонд за следващата година

По предложение на Асоциация Общински гори Изпълнителната агенция по горите възстановява традицията процесът на маркиране на лесосечния фонд за следващата година да бъде предшестван от провеждането на регионални съвещания по маркиране. Организатор на тези съвещания отново стават регионалните дирекции по горите.

С препоръка лесовъдите от горскостопанските структури на общините да вземат активно участие в съвещанията Ви предоставяме График за тяхното провеждане, определен от Изпълнителната агенция по горите.

След Десетото общо събрание на АОГ

Десетото общо събрание на Асоциация Общински гори, което се проведе на 12 април 2017 г. в курорта Старозагорски минерални бани, прие доклад за дейността на Управителния съвет на Асоциацията през 2016 г., доклад на Контролния съвет за 2016 г. и решения за предстоящата дейност.

17_04_21_deseto obshto subranie

На снимката: заместник-министърът на земеделието и храните проф. Иван Палигоров, председателят на Управителния съвет на АОГ Стефан Радев и изпълнителния директор на АОГ инж. Тихомир Томанов

В работата на събранието взеха участие заместник-министърът на земеделието и храните проф. Иван Палигоров, председателят на Управителния съвет на АОГ  Стефан Радев, директорът на дирекция „Гори и лесовъдски дейности“ в Изпълнителна агенция по горите  д-р Ценко Ценов, експерти и служители от ИАГ, представители на общините – собственици на гори, членуващи в АОГ. Към участниците в събранието с приветствие се обърна инж. Петър Заяков – директор на Регионалната дирекция по горите – Стара Загора.

С приетите Решения, Работен план  и Бюджет на АОГ за 2017 г., Асоциацията очерта актуалните приоритетни задачи. В предложения проект на решения бяха добавени дейности, свързани с ускоряване на отварянето на подмерките от мярка 8 на ПРСР и прецизирането на целесъобразността при определянето на размера на финансирането по подмерките, съобразно потребностите и характеристиките на отделните общини.

Публикуваме текста на приетите Решения и Работен план за 2017 година.

По повод жалбата от Община Созопол

Ръководството на Асоциация Общински гори се обърна с отворено писмо до проф. Христо Бозуков – министър на земеделието и храните, проф. Иван Палигоров – заместник-министър, и инж. Григор Гогов – изпълнителен директор на ИАГ.

Поводът е Жалбата от кмета на Община Созопол – г-н Панайот Рейзи до ръководството на държавните горски институции.

Описаното в жалбата е изключително тревожно и много показателно за безотговорното поведение на някои служители в държавните горски структури и надмeнното поведение, което те демонстрират, по отношение на нововъзникналите горски стопанства на общините и особено в района на действие на РДГ – Бургас.