Стратегията за развитие на земеделието в селските райони за периода 2021-2027 ще бъде съобразена с предложенията на АОГ

По поръчение на УС на АОГ и с любезната отзивчивост от страна на Министъра на МЗХГ на 22.12.2020 г. се състоя среща на г-жа Танева с новоизбрания Председател на УС на АОГ г-н Валентин Атанасов – Кмет на община Сливо Поле. Г-н Атасов бе придружаван от Изп. Директор на АОГ инж.Тихомир Томанов.
От страна на АОГ, г-н Атанасов запозна Министър Танева с наскоро избрания нов състав на УС и на КС на АОГ.
Инж. Томанов представи приоритетите в дейността на АОГ за 2021 година, както и предложенията, които Асоциацията е подала в Тематичната работна група за изготвяне на Стратегията за развитие на земеделието в селските райони за периода 2021-2027 на ПРСР.
Обсъдени бяха и други актуални проблеми по управлението и стопанисването на горите на общините в България.
От страна на Министерството, Министър Танева увери представителите на АОГ в готовността на МЗХГ, като управляващ орган на ПРСР, че внесените от Асоциацията предложения, които са в съответствие с регламентите на Европейската комисия, ще бъдат отразени в Стратегията.
Срещата завърши с благопожелания за идващите светли празници.

Бодър дух, мир и берекет за новата 2021 година!

Уважаеми стопани на гори, колеги лесовъди, бранители на природата! Ръководството на АСОЦИАЦИЯ ОБЩИНСКИ ГОРИ най-сърдечно Ви пожелава весело и здраво, оптимистично и ведро посрещане на Коледа и Новата 2021-а година! Дано с отиващата си година останат в миналото неприятности, страхове от световната пандимия, тъгата от загуби на скъпи приятели! Нека Новата 2021 г. Ви донесе бодър дух, мир, уют и здраве край семейното огнище! Здраве и берекет! Инж. Тихомир ТОМАНОВ

var2-01

ИАГ: Всички гори се инвентаризират, включително и тези в земеделски земи

„Изпълнителна агенция по горите има ангажимент по отношение на инвентаризацията на гори и в тази връзка изпълнява стриктно своите задължения, съобразно своите законови правомощия. Няма да има гора, която да остане неинвентаризирана или картирана, включително и тези в земеделски земи“. Това заяви инж. Мирослав Маринов, изпълнителен директор на ИАГ на инициирана от Агенцията дискусия по въпроси, свързани с инвентаризацията на гори в земеделски земи. На срещата бяха поканени представители на браншови организации, общински горски структури, горски кооперации, както и експерти от регионалните горски структури.  2 

„Нашата единствена цел е запазване и увеличаване на горските територии на страната. Именно затова оценяваме Вашата загриженост и ежедневните усилия в битката за спиране на незаконните дейности в горите, включително и в горите в земеделски територии. Безрезервно подкрепяме усилията, които допринасят за развитието на горите в България и ще продължим да поощряваме компетентната обществена и професионална позиция, свързана с опазване на зеленото богатство на България“, допълни инж. Маринов при откриване на дискусията. 

Целта на срещата е да бъдат поставени и дискутирани теми, свързани с инвентаризацията на гори върху земеделски земи като бъде предизвикан конструктивен диалог и рационални предложения, които да доведат до подобряване на работата и дейностите по отношение на инвентаризацията. 

прочетете повече>>