Кръгла маса „Кохерентност на свързаните с горите политики в Европейския съюз – ролята на Стратегията на Европейския съюз за горите“

EFH_front_2_comprВ Европейския горски дом (European Forestry House) в Брюксел на 4 февруари 2019 г. се състоя среща – Кръгла маса  на тема “Кохерентност на свързаните с горите политики в Европейския съюз – ролята на Стратегията на Европейския съюз за горите“.

От страна на Асоциация Общински гори в срещата взе участие изпълнителният директор на асоциацията – инж. Тихомир Томанов, който е заместник-президент на Федерацията на европейските общини – собственици на гори (FECOF).

На сайта на EUSTAFOR можете да разгледате снимки и да получите допълнителна информация за събитието.

Каним на годишна среща лесовъдите, работещи в горите на общините

Със свое решение № 28.6 от 25.01.2019 г. Управителният съвет на АОГ  определи датата и мястото за провеждане на годишната среща на лесовъдите от общинските гори – 11-12  Април 2019 г. в Спа хотел „Калиста“ – Старозагорски минерални бани.
Поканени са всички лесовъди, работещи в горите на общините.

Насрочено e провеждането на дванадесетото Общо събрание

На  25 януари 2019 година в гр. Сливен, на своето 28-мо заседание, Управителният съвет на АОГ реши да проведе 12-ото Общо събрание на Асоциацията на 6-7 Март 2019 г. в хотел „Калиста“, Старозагорски минерални бани.
Публикувамe Решенията на Управителния съвет и Програмата за провеждане на Общото събрание.