За Ваше улеснение публикуваме  Индикативна годишна работна програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 2018 година

Полезно сътрудничество

Традиционната среща на лесовъдите от общинските горскостопански структури, организирана от Асоциация общински гори съвместно с Изпълнителната агенция по горите, се проведе на 12-ти и 13-ти април 2018 г. във Велинград.

Untitled-2

В срещата участваха изпълнителният директор на Асоциация общински гори – инж. Тихомир Томанов, заместник-изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите – инж. Росен Попсавов, инж. Тони Кръстев – началник на отдел „Възобновяване, стопанисване, ползване и защита на горите“, и инж. Росен Райчев – началник на отдел „Недържавни гори и контрол върху дейностите в горите“.

Обсъдени бяха най-новите промени в нормативната уредба на горския сектор, както и широк кръг проблеми, които практикуващите лесовъди срещат и преодоляват в своята дейност. Представен бе софтуерният продукт „Форест-Софт” за перманентно проследяване движението на добиваната дървесина от сечището до крайния потребител с възможност за обвързването на този процес със счетоводната дейност в стопанството.

Становище на АОГ и предложения по проекта за Насоки по подмярка 8.3

Асоциация общински гори предложи на ръководството на Министерството на земеделието, храните и горите своето становище и предложения по проекта за Насоки по подмярка 8.3  „Предотвратяване на щети по горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитите горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“  на ПРСР 2014-2020 г.
Предлагаме на вниманието Ви пълния текст на писмото.

Почит и уважение от поколенията

Традиционно преди началото на Седмицата на гората по идея на Съюза на лесовъдите в България лесовъди от всички поколения отдават почит към предшествениците, посветили живота си в служене на българската гора.

18_03_30_4

През тази година тържественото събитие се проведе на 30 април на традиционното място – в двора на Лесотехническия университет пред Лесовъдския мемориал. Цветя и венци с уважение към предходниците в професията положиха  ректорът на университета  проф. д-р Иван Илиев, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите инж. Григор Гогов, студенти, преподаватели, служители и ръководители от горската администрация, учени и служители от Института за гората при БАН.

18_03_30_1 Sedmica na gorata 2018 _ LTU

Изпълнителният директор на  Асоциация общински гори – инж. Тихомир Томанов полага цветя пред мемориала.  

Седмица на гората`2018 – 2-8 април

Тържественото откриване на Седмицата на гората тази година се състоя на 2 април в Габрово. Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев връчи традиционните награди и почетни отличия „Лесовъд на годината“ за 2017 г.

Инж. Григор Гогов – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите, подчерта в приветствието си по повод празника, че лесовъдската колегия е наследник на една от най-старите горски администрации с богата, близо 140 – годишна история. Инж. Гогов пожела на служителите от горската система да бъдат горди със своя труд и да работят със самочувствието на професионалисти, които стопанисват едни от най-добрите гори в Европа.  

sedmica 2018 otkrivane

В тържеството участва и изпълнителният директор на Асоциация общински гори инж. Тихомир Томанов  (на първия ред вляво на снимката).

за да бъдат успешно възстановени горите, увредени от екстремни природни въздействия

Писмо на заместник-министъра на земеделието, храните и горите Атанас Добрев до регионалните дирекции по горите, дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“ в МЗХГ, шестте държавни предприятия, Асоциация общински гори, Българската стопанска камара и Националното сдружение на собствениците на недържавни гори „Горовладелец“ подчертава необходимостта от възстановяване на увредените през последните 3-4 години близо 400 хил. дка гори в резултат на екстремни природни въздействия, пожари, болести и вредители.

В писмото са посочени приоритетите и мерките, които трябва да бъдат приложени, а също и  специфичните лесовъдски изисквания към естественото възобновяване и залесяването за възстановяване на гори, увредени от екстремни природни въздействия.

Тук може да прочетете пълния текст на писмото.