Общините могат да участват в регионалните съвещания по маркиране, предшестващи маркирането на лесосечния фонд за следващата година

По предложение на Асоциация Общински гори Изпълнителната агенция по горите възстановява традицията процесът на маркиране на лесосечния фонд за следващата година да бъде предшестван от провеждането на регионални съвещания по маркиране. Организатор на тези съвещания отново стават регионалните дирекции по горите.

С препоръка лесовъдите от горскостопанските структури на общините да вземат активно участие в съвещанията Ви предоставяме График за тяхното провеждане, определен от Изпълнителната агенция по горите.

След Десетото общо събрание на АОГ

Десетото общо събрание на Асоциация Общински гори, което се проведе на 12 април 2017 г. в курорта Старозагорски минерални бани, прие доклад за дейността на Управителния съвет на Асоциацията през 2016 г., доклад на Контролния съвет за 2016 г. и решения за предстоящата дейност.

17_04_21_deseto obshto subranie

На снимката: заместник-министърът на земеделието и храните проф. Иван Палигоров, председателят на Управителния съвет на АОГ Стефан Радев и изпълнителния директор на АОГ инж. Тихомир Томанов

В работата на събранието взеха участие заместник-министърът на земеделието и храните проф. Иван Палигоров, председателят на Управителния съвет на АОГ  Стефан Радев, директорът на дирекция „Гори и лесовъдски дейности“ в Изпълнителна агенция по горите  д-р Ценко Ценов, експерти и служители от ИАГ, представители на общините – собственици на гори, членуващи в АОГ. Към участниците в събранието с приветствие се обърна инж. Петър Заяков – директор на Регионалната дирекция по горите – Стара Загора.

С приетите Решения, Работен план  и Бюджет на АОГ за 2017 г., Асоциацията очерта актуалните приоритетни задачи. В предложения проект на решения бяха добавени дейности, свързани с ускоряване на отварянето на подмерките от мярка 8 на ПРСР и прецизирането на целесъобразността при определянето на размера на финансирането по подмерките, съобразно потребностите и характеристиките на отделните общини.

Публикуваме текста на приетите Решения и Работен план за 2017 година.

По повод жалбата от Община Созопол

Ръководството на Асоциация Общински гори се обърна с отворено писмо до проф. Христо Бозуков – министър на земеделието и храните, проф. Иван Палигоров – заместник-министър, и инж. Григор Гогов – изпълнителен директор на ИАГ.

Поводът е Жалбата от кмета на Община Созопол – г-н Панайот Рейзи до ръководството на държавните горски институции.

Описаното в жалбата е изключително тревожно и много показателно за безотговорното поведение на някои служители в държавните горски структури и надмeнното поведение, което те демонстрират, по отношение на нововъзникналите горски стопанства на общините и особено в района на действие на РДГ – Бургас.

Приоритетите на АОГ – на вниманието на ръководството на МЗХ и ИАГ

Асоциация Общински гори очерта своите приоритети за 2017 г.:

  • по-нататъшно организационно укрепване;
  • увеличаване на потенциала на общините за управление на горските територии;
  • изготвяне на проекти по горските мерки от новата Програма за развитие на селските райони в ползотворно сътрудничество с Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите чрез: продължаване действието на Меморандума от 2013 г. и участие в провежданите регионални съвещания по маркиране на лесосечния фонд заедно с държавните предприятия, координирано от регионалните дирекции по горите.

Публикуваме обръщението с приоритетите на Асоциация общински гори, връчено на министъра на земеделието и храните проф. д-р Христо Бозуков, заместник-министъра проф. д-р Иван Палигоров и изпълнителния директор на ИАГ  инж. Тони Кръстев

Към проф. Иван Палигоров, заместник-министър на земеделието и храните

New Image