До изпълнителния директор на ИАГ

Във връзка с публикувани на сайта на ИАГ списъци на имоти, придобили характеристики на гори, по чл. 83 от Закона за горите, в които е използвана формулировката „попадащи на територията на ТП ДГС/ДЛС …. изпълнителният директор на АОГ – инж. Тихомир Томанов, се обърна с предложение към изпълнителния директор на ИАГ – инж. Мирослав Маринов. Публикуваме текста на предложението.

20_01_29_Do IAG.jpg

Индикативната годишна работна програма‘ 2020 на ПРСР (2014-2020)

Публикуваме Индикативната годишна работна програма‘ 2020  – приложение № 6 от Решенията, взети на тринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020), състояло се на на 08 ноември 2019- та  година.

Предстои Четвъртото общо събрание на АОГ

19_11_22 Pismo za OS 2020