проекти

Проект на становище на АОГ по бъдещата стратегия на ЕС

Във връзка с настоящото изготвяне на нова стратегия на ЕС за горите, бихме искали да ви представим и да дискутираме нашето проектно становище, разработено от експертна група на АОГ по решение на Управителният съвет. Очакваме вашите коментари и обратна връзка, като за това може да използвате формата ТУК или официалния имейл на асоциацията.

АОГ участва в подготовката на проект на Федерацията на европейските горски общини

15_10_22_В изпълнение на Програмата за дейността на Федерацията на европейските горски общини за 2015 г.  от  7 до 9 октомври в Париж се състоя консултативна среща за подготовка на проект, с който  Федерацията да кандидатства по програма INTERREG-EUROPE  на Европейската комисия.  Беше взето решение темата на проекта да бъде: „Засилване на приноса на горския сектор за нисковъглеродната икономика“.
От  Асоциация Общински гори активно участие  в срещата взеха изпълнителният директор на АОГ инж. Тихомир Томанов и  директорът на дирекция „Устойчово развитие и евроинтеграция“ в община Стара Загора г-н Георги Симеонов, който е упълномощен да представлява АОГ в работната група на Федерацията на европейските горски общини за изработването на проекта.

Първа среща на работната група за промени в Закона за горите и на наредбата за възлагане на дейности в горските територии

На 26 юни се състоя първото заседание на работната група, създадена от министъра на земеделието и храните да подготви промени в Закона за горите и Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Необходимостта от тези промени бе заявена на работна среща на министъра на земеделието и храните проф. д.с.н. Димитър Греков, председателя на Комисията по земеделие и гори в 42-рото Народно събрание проф. Светла Бъчварова и представители на браншови организации от горския сектор.

Ръководител на работната група е главният секретар на Изпълнителната агенция по горите инж. Валентина Маринова. В срок до един месец предложенията за промени, които ще изготви работната група, трябва да бъдат готови. Ще се работи по всички текстове, но с приоритет ща са залесяването, ползването на дървесина, достъпът до горите, разпоредби, свързани с Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент, както и с лесовъдските практики. Всички проекти ще бъдат обсъждани на присъствени заседания на групата.

В работната група са включени представители на Министерството на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по горите, браншови организации от горския сектор, Съюза на лесовъдите, научни работници и синдикати.

В заседанието участва изпълнителният директор на Асоциация «Общински гори» – инж. Тихомир Томанов, който представи предложението на Асоциацията за промени на Закона за горите и наредбата за възлагане на дейностите в горски територии.

Текст  на предложението на АОГ.

Очакваме Вашите предложения и коментари на електронните адреси: tihtom@abv.bg; aogori@abv.bg.