Актуално

Теренно посещение 10-12 май и основни изводи

Здравейте, уважаеми участници в теренното посещение за обмяна на опит по възстановяване на гори, организирано от ВВФ и ЮЗДП между 10-12.05.

По време на пътуването участниците споделиха най-силните си впечатления, изводи и препоръки. Това беше много полезно за нас като организатори, за да знаем на какво да обърнем внимание в работата в бъдеще.
Благодарим ви за отделеното време и споделения опит и знания.

Copy of DSC_0073
Впечатления, изводи и препоръки, по които можем да работим в бъдеще:
1. Необходимо е поддържане на персонал от обучени работници за възстановяване (залесяване и отглеждане) на гори към всяко стопанство.
2. Необходимо е отглеждане на фиданките повече от три години, както и промяна на разценките, които да залегнат в нормативната база.
3. Необходимо е да обмисляме видовия състав при залесяване и във връзка със затоплянето – напр. по-малко хибридни тополи, повече полски ясен в крайречни месторастения.
4. Естественото възобновяване е най-добрият избор.
5. Добре е работата по политиките да взема предвид теренния опит в синхрон със закона.
6. Необходима е работа за съхраняване на генното разнообразие (връзка с проект Life ClimaforCEE, в който ЮЗДП и ВВФ са партньори. В проекта са заложени семепроизводствени градини). в т.ч. да помислим за създаване на маточници за бяла топола.
7. Необходима е повече обмяна на опит (вкл. с акцент в периода на отглеждане).
8. Необходимо е организиране на периодично опресняване на познанията на лесовъдите и запознаване с новостите.
9. Необходимо е обществото да е по-близо до професията на лесовъда, за да разбере и подкрепи усилията.
Визия за напред: Лесовъдите като експерти, на които обществото има доверие.
10. Необходимо е да се работи за по-добро качество на доброволческите залесявания.
11. Има много нужда и възможности за развитие на иновативни решения (пример временна замяна на акация с ечемик).
12. Иновативни идеи на Зеления отбор: да се разработи разградим заместител на пластмасови мрежички за опазване на фиданките от тревопасните и гризачи и биологичен хербицид.
Tanya Schnel, wwf.bg

Широка дискусия в 47 НС за бъдещето на горския сектор

Предложение от представители на заинтересуваните страни в горския сектор – държавните и недържавните собственици на гори, 2-та синдиката, браншовите работодателски организации и НПО.

narodno-sabranie 2

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Смятаме, че законодателната власт е длъжник на Българската гора и на следващите поколения. В този смисъл всяко отлагане решаването на натрупаните многобройни проблеми с участието на пряко заинтересуваните лица, забавя реформите и носи големи финансови и екологични и щети за държавата и обществото.

Предлагаме в най-кратък срок да организирате желания дебат за предприемане на спешни политически и професионални мерки за промени в горския сектор, с които се ангажирахте като коалиция. Това е за бъдещето на ангажираните в сектора и за обществото, което очаква позитивно бъдещото развитие на горския сектор в България.

Запазваме правото си на организирани съвместни протестни действия съгласно законодателството на Р.България, което ще обявим чрез СМО.

Пълният текст на предложението, може да намерите ТУК.

АОГ взе участие в публична дискусия на тема “Самостоятелност и единност на агенцията по горите като политическо ведомство”


Срещата се организира съвместно от коалицията от природозащитни организации и граждански групи „За да остане природа в България“, инициативата „Зелени закони“, КТ Подкрепа, Съюз на лесовъдите в България (СЛБ), Асоциация „Общински гори“ (АОГ), Асоциация на дърводобивните фирми, Национална федерация на ловците на трюфели в България (НФЛТБ), Национален съюз на българските ловци на трюфели (НСБЛТ), БУЛПРОФОР, Българска ловна асоциация и Български ловно-рибарски съюз.
За участие в дискусията бяха поканени премиерът Кирил Петков, ресорните министри, представители на парламентарните групи, както и възможно най-широк кръг професионални групи, работещи по темите за горите.
В началото на декември нашите организации изпратиха становищата си по темата както до правителството, така и до Народното събрание. Въпреки че работим в различни сфери и мненията ни по други обществено значими теми понякога се различават, всички горепосочени организации сме единодушни, че е необходимо да се създаде самостоятелно ведомство за горите (Държавна агенция) на пряко подчинение на Министерския съвет.
В рамките на Министерство на земеделието, храните и горите са съсредоточени сериозни по обем и разнообразни като тематика сектори и политики, което възпрепятства управлението на горските ресурси като приоритет и ги поставя по-скоро в позиция за запълване на бюджетни дефицити. Смятаме, че самостоятелна Държавна агенция по горите (ДАГ) ще има по-реална възможност да влияе, актуализира, защитава и изпълнява политиките, свързани с горите (горите са хоризонтален въпрос, свързан с множество сектори).
Бяхме обнадеждени, че тази ключова промяна за сектора ще се случи, след като с постановление на министерски съвет от 30 декември бе възложено на министъра на земеделието да изготви проект за изменение на Закона за горите в тази посока. Крайният срок за финализирането на реформата е 28 януари. Все още обаче проектът не е дискутиран нито в публичното пространство, нито на експертно ниво.
България има нужда от работеща Държавна агенция за горите, която да приоритизира именно справянето с предизвикателствата в този сектор. Както сме посочили и в становищата си, горите могат да се управляват самостоятелно без нужда от увеличаване броя на правителствените служители и допълнително натоварване на бюджета. Преструктурирането на ведомството е важно да се случи не само по документи.
Именно тази необходимост, както и изтичащият срок за финализиране на реформата, ни подтикнаха да организираме дискусионната среща.