новини

Дивечът да стане собственост на собственика на гората

Новата визия за България – в синхрон с повечето системи в Европа

1

На 8 и 9 септември 2021 г в месността Божура, община Средец, се проведе 35-то заседание на Асоциацията на общинските гори. 

Концепция за нова стратегия за лова и опазване на дивеча представи инж. Валентин Карамфилов, сътрудник към АОГ.

Инж. Димчо Радев, директор на Югоизточно държавно предприятие, който е в състава на разширен ловен съвет заедно с Карамфилов коментира възможните промени в стратегията. Спред него в дългосрочен план ще е необходимо да се премине от регална система, при която дивечът  е държавна собственост към доминантна- дивечът да стане собственост на собственика на гората.

  Всъщност това е и новата стратегия на ЕС за управление на горските ресурси, каза Радев.

Коментирани бяха и държавните ловни стопанства, които е добре да се запазят, а част от дивечовъдните бази да отпаднат. Отново да се акцентира на елитния ловен туризъм като източник на добри приходи, призова още Радев.

2

Изразена бе позиция ловните дружини да се запазат като основна единица и да има промяна в дружествата- те да съществуват в рамките на една горска териториална единица.

Акцент бе поставен и върху областните планове за развитие, където да се предложи ползвателя да плаща и същевременно да се формират фондове. След сериозна дискусия бе гласувано и прието становище на Асоциацията.

Изпълнителният директор инж. Тихомир Томанов, представи и коментира предстоящите промени в нормативната уредба в сектор Гори и горско стопанство. Докладът на изп. директор на ИАГ до земеделския министър бе приет като информация за участниците в заседанието.

  Беше изразено отново становището, че горският сектор е необходимо да излезе от шапката на Министерството на земеделието и да съществува като самостоятелна структура.

  Участие в него взеха председателят Валентин Атанасов, кмет на Община Сливо поле, Христо Христов, кмет на община Болярово и зам. председател на УС, членовете на УС Иван Жабов- кмет на община Средец, Емил Илиев- кмет на община Струмяни, Ешреф Ешрефов, смет на община Омуртаг, Ангел Геров- кмет на Община Пирдоп. Участие в работата на управляващия орган взеха Калоян Илиев- кмет на община Ихтиман, председател на КС, Гигор Даулов, – кмет на община Чавдар, кметът на община  Созопол Тихомир Янакиев.

  Гости на заседанието бяха представители на горските структури в общини и членове на АОГ.

   По време на работната вечеря бе изпълнен и химна на Странджа „Ясен месец веч изгрява“ от участници в събитието.

Поздравителни адреси

Ръководството на АОГ изпрати поздравителни адреси до проф. д-р Христо Бозуков – служебен министър на МЗХГ 189239163_513571376493907_3857461352221682711_nи д-р инж. Александър Дунчев –  новият изпълнителен директор на ИАГ.
Асоциация Общински гори уверява новите си държавни партньори в готовността си за всестранно сътрудничество.

Необходимо е отделяне на горите от земеделието в нова държавна структура

Пари за развитие и дейности от Европа ще има, необходимо е сериозна работа и успешни проекти, смятат експерти

В края на миналата седмица, на 13 и 14 май, се проведе 14-то Общо събрание на Асоциацията на общинските гори.

14В заседателната зала на почивната станция на Мини – Марица бе направен отчет от изпълнителния директор на сдружението инж. Тихомир Томанов. Като добра новина бе посочено приемането на община Банско за редовен член на Асоциацията. Форумът бе воден от председателя и, кметът на община Сливо поле Валентин Атанасов.

Направен бе и финансов отчет за състоянието на АОГ, като в него бе посочено изпълнение на ангажимента за плащане на членския внос на 81,3 на сто. Г-н Томанов отчете и негативното отражение, което пандемията даде и върху изпълнението на работния план на Асоциацията. Това е попречило да бъдат осъществени планираните инициативи за Седмицата на гората в отделните региони.

Продължава и се поддържа връзка с Федерацията на европейските горски общини. Особено важно е да се приеме и становище на Асоциацията на общинските гори за новата горска стратегия на ЕС за след 2020 г.. Предвид противоепидемиологичната обстановка ограничени са били и работните срещи с Министреството на земеделието, храните и горите и Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони.

Събранието протече и с активно участие и предложения. Бе посочено, че Асоциацията трудно може да се пребори в Министерството на земеделието храните и горите по отношение на привличане на средства от държавния бюджет и на евросредства. Като решение на този дългогодишен проблем бе изказано мненине, което болшинството прие, е да се създаде отделна структура- министрество или Агенция по горите- каквато е била практиката преди време. В момента парите за горите отиват при земеделците, коментираха ситуацията кметове. По време на дебатите бе посочено, че за 13-те години, откакто съществува АОГ, липсата на институционална подкрепа е довела до щети на общинските гори в размер на 300 млн. лева. Това са пари, които е можело да бъдат усвоени по горските мерки.

14-1

Колкото до Новата горска стратегия на ЕС и Плана за възстановяване и устойчивост и мястото  на Асоцията стана ясно, че пари ще има да различните дейности, но всеки трябва да работи и да представя проекти. Тази позиция изрази експерт, привлечен за по- професионално. В работата на общото събрание участваха кметове на общини от различни части на страната. Общият брой на членовете на Асоциацията са 62 общини с над 550 000 хектара гори. Общинските горовладелци на 100, което предполага привличане на повече членове в Асоциацията и по този начин да бъде граден още по-голям авторитет.