новини

ИАГ: Всички гори се инвентаризират, включително и тези в земеделски земи

„Изпълнителна агенция по горите има ангажимент по отношение на инвентаризацията на гори и в тази връзка изпълнява стриктно своите задължения, съобразно своите законови правомощия. Няма да има гора, която да остане неинвентаризирана или картирана, включително и тези в земеделски земи“. Това заяви инж. Мирослав Маринов, изпълнителен директор на ИАГ на инициирана от Агенцията дискусия по въпроси, свързани с инвентаризацията на гори в земеделски земи. На срещата бяха поканени представители на браншови организации, общински горски структури, горски кооперации, както и експерти от регионалните горски структури.  2 

„Нашата единствена цел е запазване и увеличаване на горските територии на страната. Именно затова оценяваме Вашата загриженост и ежедневните усилия в битката за спиране на незаконните дейности в горите, включително и в горите в земеделски територии. Безрезервно подкрепяме усилията, които допринасят за развитието на горите в България и ще продължим да поощряваме компетентната обществена и професионална позиция, свързана с опазване на зеленото богатство на България“, допълни инж. Маринов при откриване на дискусията. 

Целта на срещата е да бъдат поставени и дискутирани теми, свързани с инвентаризацията на гори върху земеделски земи като бъде предизвикан конструктивен диалог и рационални предложения, които да доведат до подобряване на работата и дейностите по отношение на инвентаризацията. 

прочетете повече>>

Резолюция на Европейския парламент от 8 октомври 2020 г. относно Европейската стратегия за горите

Публикуваме неокончателният текст на Резолюцията на Европейския парламент от 8 октомври 2020 г. относно Европейската стратегия за горите – перспективи.

TA-9-2020-0257_BG-1

Проведе се Първото заседание на настоящото Общо събрание на АОГ

На 16-ти септември 2020 г.  в Аулата на Лесотехническия университет в София се проведе Първото заседание на сформираното след последните общински избори, 4-то Общо събрание на Асоциация общински гори. Събранието е 13-то по ред от учредяването на АОГ през 2008 година.

В съответствие с Устава, след като изслуша отчетите на досегашните органи за управление, Общото събрание освободи от отговорност Управителния и Kонтролния съвет. Избран е нов Управителен съвет в състав:

Ангел Геров – кмет на Oбщина Пирдоп,

Валентин Атанасов – кмет на Oбщина Сливо Поле,

Георги Кенов – кмет на Oбщина Сунгурларе,

Емил Илиев – кмет на Oбщина Струмяни,

Ешреф Ешрефов – кмет на Oбщина Омуртаг

Иван Жабов – кмет на Oбщина Средец,

Христо Христов – кмет на Oбщина Болярово

и нов Контролен съвет в състав:

Григор Даулов – кмет на Oбщина Чавдар,

Калоян Илиев – кмет на Oбщина Ихтиман,

Радослав Ревански – кмет на Oбщина Белица.

Valentin_Atanasov

За председател на Управителния съвет е избран Кметът на Oбщина Сливо Поле – Валентин Атанасов (на снимката),а за заместник председател – кметът на Oбщина Болярово – Христо Христов (на снимката долу).

h.-Hristov

За председател на Контролния съвет е избран кметът на Oбщина Ихтиман – Калоян Илиев (снимката долу).

unnamed

За изпълнителен директор на АОГ е преизбран  инж. Тихомир Томанов.

Събранието бе приветствано от инж.Мирослав Маринов – изпълнителен директор на ИАГ, от Ректорa на ЛТУ – проф. Иван Илив и от председателя на Съюза на лесовъдите в България – проф. Иван Палигоров.