новини

Становища на АОГ по горските мерки на ПРСР 2014-2020

Във връзка с предстоящото на 20 юни 2019 г. дванадесето  заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020  публикуваме:

както и становищата на Асоциацията по  Доклад за изпълнение на ПРСР към 31.12.2018 г.

Предложението на АОГ в резултат от срещата в ИАГ

19_06_04_Predlojenie IAG

Готовност за активен диалог и сътрудничество

19_05_30_sreshta IAG.bmpРаботна среща между ръководството на Изпълнителна агенция по горите –  и изпълнителния директор на Асоциация общински гори – инж. Тихомир Томанов, се проведе на 30 май 2019 г. по инициатива на изпълнителния директор на ИАГ – инж. Мирослав Маринов.

Инж. Тихомир Томанов представи приоритетите в работата на Асоциация общински гори за 2019 г., както и най-важните проблеми, свързани с дейността на организацията.

Участниците в дискусията обсъждаха проблеми във връзка с дисциплината на ползване в горите, равнопоставеността на контрола върху различните собственици и субекти в горските територии, както и със статута на горските инспектори. 

Изразена от двете страни бе готовност за активен диалог и сътрудничество за постигане на общите цели – законосъобразно и ефективно управление на горите.