новини

На вниманието на министъра на земеделието, храните и горите г-жа Десислава Танева

10-03-20-мярка-8

 

1
 

2

Двадесет години „Булпрофор“

20 02 24 snimka 1

Председателят на Управителния съвет на „Булпрофор“ – инж. Антоний Стефанов, връчва награда на инж. Тихомир Томанов – изпълнителен директор на АОГ, по повод 20-годишнината от учредяването на организацията

 

 

 

 

 

 

 

 

На 20 февруари 2020 г. в зала „Средец“ на хотел „Централ в София се проведе редовното годишно отчетно общо събрание на „Булпрофор“. 

Дневният ред включваше отчет на Управителния съвет за едногодишната дейност на сдружението, (2-ра година от мандатен план 2019-2021); приемане на финансовите отчети на сдружението за 2019 г.; утвърждаване на бюджета за 2020 г.; утвърждаване на насоки за дейността на „Булпрофор“  през 2020 г.

Като елемент от дискусията на тема  „Двадесет години „Булпрофор“  – изминатия път, слабости и успехи, силни и слаби страни; актуални въпроси и проблеми, перспектива“, председателят на Управителния съвет – инж. Антоний Стефанов, представи постигнатите успехи и трудности през изминалите двадесет години.

20 02 24 snimka

Момент от деловата работа

До изпълнителния директор на ИАГ

Във връзка с публикувани на сайта на ИАГ списъци на имоти, придобили характеристики на гори, по чл. 83 от Закона за горите, в които е използвана формулировката „попадащи на територията на ТП ДГС/ДЛС …. изпълнителният директор на АОГ – инж. Тихомир Томанов, се обърна с предложение към изпълнителния директор на ИАГ – инж. Мирослав Маринов. Публикуваме текста на предложението.

20_01_29_Do IAG.jpg