новини

Предложението на АОГ в резултат от срещата в ИАГ

19_06_04_Predlojenie IAG

Готовност за активен диалог и сътрудничество

19_05_30_sreshta IAG.bmpРаботна среща между ръководството на Изпълнителна агенция по горите –  и изпълнителния директор на Асоциация общински гори – инж. Тихомир Томанов, се проведе на 30 май 2019 г. по инициатива на изпълнителния директор на ИАГ – инж. Мирослав Маринов.

Инж. Тихомир Томанов представи приоритетите в работата на Асоциация общински гори за 2019 г., както и най-важните проблеми, свързани с дейността на организацията.

Участниците в дискусията обсъждаха проблеми във връзка с дисциплината на ползване в горите, равнопоставеността на контрола върху различните собственици и субекти в горските територии, както и със статута на горските инспектори. 

Изразена от двете страни бе готовност за активен диалог и сътрудничество за постигане на общите цели – законосъобразно и ефективно управление на горите.

Лесовъдската среща – полезна дискусия и споделен опит

Третата по ред Лесовъдска среща за лесовъдите от общините – собственици на гори, този път и с участието и на работещи в горите на частните горовладелци и на други юридически лица, се състоя на 18-ти и 19-ти април 2019 г. в района  на Старозагорските минерални бани.19_04_22_AOG

Участниците в срещата бяха приветствани от инж. Мирослав Джупаров – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите, и от инж. Петър Заяков -директор  на Районната дирекция по горите – Стара Загора.

В пленарната част д-р  инж. Ценко Ценов – директор на дирекция „Гори и лесовъдски дейности“ в Изпълнителната агенция по горите, и инж. Димитър Витев – главен експерт  в отдел „Недържавни гори и контрол върху дейностите в горите“ на същата дирекция, запознаха участниците с актуални проблеми при стопанисването на горите. В предизвиканата оживена дискусия бяха изложени задълбочени мнения по повдигнатите въпроси.

В следващата част бяха проследени с интерес и обсъдени две полезни презентации – Иновативен метод за стабилизиране на горски камионни пътища и Софтуер – програма за планиране на лесосечния фонд и сортиментиране на маркираните за сеч дървета в предвидените за това насаждения.

В свободната част от програмата участниците имаха възможност в неформална средада споделят помежду си своя опит при стопанисването на горите и горските територии, чието управление им е поверено от собствениците.