Поздравително писмо от изпълнителния директор на АОГ – инж. Тихомир Томанов, до министъра на земеделието и храните – проф. Димитър Греков

С поздравително писмо изпълнителният директор на АОГ – инж. Тихомир Томанов, е презентирал Асоциацията и нейната дейност пред новоизбрания министър на земеделието и храните – проф. Димитър Греков.
Изразена е увереност за бъдещо партньорство и е направено предложение за среща на министъра с членовете на Управителния съвет на АОГ.

Публикуваме писмото-презентация.