Прилагането на измененията в нормативната уредба за горския сектор ще бъде предмет на четири работни срещи, организирани от ИАГ

Възникналата преди три месеца идея на Асоциация Общински гори за провеждането на обучителни семинари за изясняването на въпроси, свързани с прилагането на измененията в нормативната уредба за горския сектор – Закона за горите, Наредба № 8/2011 г. за сечите и Наредба № 1/2012 г. за контрола и опазването на горските територии, ще бъде осъществена от Изпълнителната агенция по горите в поредица от четири работни срещи.

Поканени са да участват представители на общини, собственици на гори, горски и ловни стопанства, фирми от горския сектор, частно практикуващи лесовъди и други заинтересовани лица.

Ето и графика за работните срещи:

– 19.11.2015 г.  от 13.30 часа – гр. Велико Търново – Голяма заседателна зала на Община Велико Търново;

– 26.11.2015 г.  от 10.30 часа – гр. София – Аула на Лесотехнически университет;

– 03.12.2015 г.  от 11.00 часа – гр. Стара Загора – хотел Сити, зала „Загора“;

– 09.12.2015 г.  от 11.00 часа – гр. Смолян – зала в РИОСВ – Смолян.