Заповед на ИАГ, свързана с определянето на общия обем на дървата за огрев и технологичната дървесина

zapoved755Изпълнителната агенция по горите публикува заповед на изпълнителния директор инж. Тони Кръстев, с която се променя предишна заповед и се урежда начина, по който се определя общият обем на дървата за огрев и технологичната дървесина.