От първи юли Електронният превозен билет ще важи за всички

Изискванията  във връзка с използването на  превозния билет по чл. 211,  ал. 1 от Закона за горите, наричан Електронен превозен билет, който от 00:00 часа на 01.07.2016 г. ще замени напълно хартиения превозен билет, можете да научите от поместения на  страницата на ИАГ проект на Заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, която публикуваме заедно със съответните приложения.