Форум на Федерацията на европейските общини, собственици на гори, в България

Заседание на Президентския съвет на Федерацията на европейските общини, собственици на гори (FECOF), ще се проведе на 6 октомври 2016 в Созопол. В заседанието ще участват г-н Пиер Грандадам – президент на Федерацията на европейските общини, собственици на гори, и инж. Тихомир Томанов – вицепрезидент на федерацията, изпълнителен директор на Асоциация общински гори. На заседанието наред с организационните въпроси ще бъдат обсъдени дейността на FECOF в контекста на актуалната горска политика на ЕС и подготовката на проектно предложение по програма INTERREG EUROPA.

На 7 октомври към екипа на Президентския съвет на FECOF за съвместно заседание ще се присъединят членове на Асоциация общински гори и Националното сдружение на общините в България.

В срещата ще участва доц. Георги Костов – заместник-минстър на земеделието и храните, който ще представи състоянието и перспективите на горите, горския сектор и горските политики в България.

Главен комисар Николай Николов – директор на ГДПБЗН, ще представи превенцията и взаимодействието при овладяването на горски пожари.

В заседанието ще участва и г-н Стефан Радев – председател на Управителния съвет на Асоциация общински гори и кмет на община Сливен.

Програма на заседанието на Управителния съвет на FECOF, 6 октомври 2016 г.

Програма на съвместното заседание на FECOF, НСОРБ и АОГ, 7 октомври 2016 г.