Индикативна годишна работна програма за 2018 г. (ПРСР 2014-2020) г.

За Ваше улеснение публикуваме  Индикативна годишна работна програма за 2018 г. към Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.