На 25 септември в Самоков отбелязахме Десет години Асоциация общински гори

Учредена на 25 септември 2008 г. в Самоков от представителите на 20 общини, притежаващи гори, днес Асоциация общински гори обединява 61 общини с общо 287 155 ха горски територии. Общините в България притежават общо 552 582 ха горски територии, което е 13 % от общата площ на всички горски територии на България (4 243 835 хектара).  Тържеството на 25 септември 2018 г. в Самоков събра представители на повечето участващи общини, ръководството в лицето на  председателя на Управителния съвет и кмет на Сливен, Стефан Радев, и изпълнителния директор, инж. Тихомир Томанов, представители на партньорски организации и екипа на Асоциацията.

От страна на Изпълнителната агенция по горите в тържеството участва и поднесе поздравления инж. д-р Ценко Ценов, директор на дирекция „Гори и лесовъдски дейности“.  Проф. д-р Иван Палигоров – председател на Управителния съвет на Съюза на лесовъдите в България, декан на факултет „Стопанско управление“ в Лесотехническия университет също поздрави участниците.pozdr NSORBПоздравителен адрес поднесе  Националното сдружение на общините в Република България.

Благодарение на активните усилия на своите компетентни експерти и специалисти Асоциация общински гори успешно защитава интересите на всички общини, притежаващи гори, с което се утвърди като фактор в обществените отношения в горския сектор на Република България. Главната цел на Асоциация общински гори винаги е била чрез партньорство с държавната горска администрация и другите държавни институции и неправителствени организации да работи за подобрявене на управлението и стопанисването на общинските гори в съответствие със Закона за горите.     

В галерията – снимки от тържеството