И община гр. Гоце Делчев се приобщи към АОГ

18_11_23_PozdravitelnoС решение № 27 от 22 ноември 2018 г. Управителният съвет на Асоциация общински гори уважи заявлението за прием на Община гр. Гоце делчев в състава на своите членове. С това броят на общините в АОГ става шейстдесет и две.  

Поздравителен адрес до новоприетата в Асоциацията община изпратиха председателят на Управителния съвет  на АОГ  г-н Стефан Радев, и изпълнителният директор  инж. Тихомир Томанов.