Насрочено e провеждането на дванадесетото Общо събрание

На  25 януари 2019 година в гр. Сливен, на своето 28-мо заседание, Управителният съвет на АОГ реши да проведе 12-ото Общо събрание на Асоциацията на 6-7 Март 2019 г. в хотел „Калиста“, Старозагорски минерални бани.
Публикувамe Решенията на Управителния съвет и Програмата за провеждане на Общото събрание.