Каним на годишна среща лесовъдите, работещи в горите на общините

Със свое решение № 28.6 от 25.01.2019 г. Управителният съвет на АОГ  определи датата и мястото за провеждане на годишната среща на лесовъдите от общинските гори – 11-12  Април 2019 г. в Спа хотел „Калиста“ – Старозагорски минерални бани.
Поканени са всички лесовъди, работещи в горите на общините.