Кръгла маса „Кохерентност на свързаните с горите политики в Европейския съюз – ролята на Стратегията на Европейския съюз за горите“

EFH_front_2_comprВ Европейския горски дом (European Forestry House) в Брюксел на 4 февруари 2019 г. се състоя среща – Кръгла маса  на тема “Кохерентност на свързаните с горите политики в Европейския съюз – ролята на Стратегията на Европейския съюз за горите“.

От страна на Асоциация Общински гори в срещата взе участие изпълнителният директор на асоциацията – инж. Тихомир Томанов, който е заместник-президент на Федерацията на европейските общини – собственици на гори (FECOF).

На сайта на EUSTAFOR можете да разгледате снимки и да получите допълнителна информация за събитието.