Промени в горскостопанския план на Община Антоново

Отправе19_03_05 Antonovo pokanaна е покана от г-н Хайредин  Мехмедов – кмет на Община Антоново, за обществено обсъждане във връзка с предстоящото – на 13 март 2019 г. от 13.00 ч., разглеждане и приемане на промени в горскостопанския план за горите на Община Антоново. Публикуваме поканата за обществено обсъждане, както и заповед РД 05-43/28.02.2019 г. на РДГ Шумен, с която се определят комисията, мястото, часа  и реда и за обсъждане и приемане на актуализирания план.