Дванадесетото общо събрание

19_03_10_AOG

на Асоциация общински гори се проведе на 6-ти март 2019 г. в Курортен комплекс „Старозагорски минерални бани“. Изслушани и приети бяха Отчетите на Управителния съвет и на Контролния съвет за дейността през 2018-та година. След оживени разисквания участниците в събранието утвърдиха Работен план и Бюджет на Асоциацията за 2019 г.
19_03_10_AOG_2

Момент от проведената дискусия по време на общото събрание