Лесовъдската среща ще бъде на 18-ти и 19-ти април

Уважаеми госпожи и господа кметове, уважаеми колеги лесовъди,  предстои провеждането на годишната, станала вече традиционна, среща на лесовъдския състав от общините, лесовъдите на частна пракитка и  Изпълнителната агенция по горите.

Тази година лесовъдската среща ще се състои на 18-ти и 19-ти април (четвъртък и петък) в курорта „Старозагорски минерални бани“, СПА Хотел „Калиста“.

Предлагаме на срещата

  • Да продължи взаимното опознаване между лесовъдите, работещи в АОГ, както и тяхното опознаване с ръководители и специалисти от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ).
  • Да бъдат внесени разяснения от страна на ИАГ за състоянието на дисциплината на ползване от горите, както и на промените в някои от наредбите на МЗХГ в сектор Гори.
  • Да продължи дискусията с представителите на ИАГ върху актуалните проблеми при управлението на горите на общините.

Във връзка с организацията на срещата публикуваме: пълния текст на Писмото-покана, на Програмата за събитието  и на Анкетна карта за участие, която  след като попълните, моля изпратете на електронния адрес на АОГ – aogori@abv.bg.

Изразяваме увереността си, че ще оцените необходимостта от полезния разговор по актуалните въпроси на управлението и стопанисването на общинските гори като участвате в срещата.