Предложението на АОГ в резултат от срещата в ИАГ

19_06_04_Predlojenie IAG