Индикативната годишна работна програма‘ 2020 на ПРСР (2014-2020)

Публикуваме Индикативната годишна работна програма‘ 2020  – приложение № 6 от Решенията, взети на тринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020), състояло се на на 08 ноември 2019- та  година.