До изпълнителния директор на ИАГ

Във връзка с публикувани на сайта на ИАГ списъци на имоти, придобили характеристики на гори, по чл. 83 от Закона за горите, в които е използвана формулировката „попадащи на територията на ТП ДГС/ДЛС …. изпълнителният директор на АОГ – инж. Тихомир Томанов, се обърна с предложение към изпълнителния директор на ИАГ – инж. Мирослав Маринов. Публикуваме текста на предложението.

20_01_29_Do IAG.jpg