Двадесет години „Булпрофор“

20 02 24 snimka 1

Председателят на Управителния съвет на „Булпрофор“ – инж. Антоний Стефанов, връчва награда на инж. Тихомир Томанов – изпълнителен директор на АОГ, по повод 20-годишнината от учредяването на организацията

 

 

 

 

 

 

 

 

На 20 февруари 2020 г. в зала „Средец“ на хотел „Централ в София се проведе редовното годишно отчетно общо събрание на „Булпрофор“. 

Дневният ред включваше отчет на Управителния съвет за едногодишната дейност на сдружението, (2-ра година от мандатен план 2019-2021); приемане на финансовите отчети на сдружението за 2019 г.; утвърждаване на бюджета за 2020 г.; утвърждаване на насоки за дейността на „Булпрофор“  през 2020 г.

Като елемент от дискусията на тема  „Двадесет години „Булпрофор“  – изминатия път, слабости и успехи, силни и слаби страни; актуални въпроси и проблеми, перспектива“, председателят на Управителния съвет – инж. Антоний Стефанов, представи постигнатите успехи и трудности през изминалите двадесет години.

20 02 24 snimka

Момент от деловата работа