Отложено е насроченото за 14.04.2020 г. Общо събрание на АОГ

Публикуваме Решението за отлагане на Общото събрание.

Решение № 30 - АОГ