Свиква се Тринадесетото Общо събрание на Асоциация общински гори

Управителният съвет на Асоциация общински гори реши Тринадесетото Общо събрание на Асоциацията да бъде свикано на 16-ти септември 2020 г. от 11.00 ч. в Аулата на Лесотехническия университет, в София, на адрес булевард “Климент Охридски“ №10, при  дневния ред, публикуван в обявата.