Проведе се Първото заседание на настоящото Общо събрание на АОГ

На 16-ти септември 2020 г.  в Аулата на Лесотехническия университет в София се проведе Първото заседание на сформираното след последните общински избори, 4-то Общо събрание на Асоциация общински гори. Събранието е 13-то по ред от учредяването на АОГ през 2008 година.

В съответствие с Устава, след като изслуша отчетите на досегашните органи за управление, Общото събрание освободи от отговорност Управителния и Kонтролния съвет. Избран е нов Управителен съвет в състав:

Ангел Геров – кмет на Oбщина Пирдоп,

Валентин Атанасов – кмет на Oбщина Сливо Поле,

Георги Кенов – кмет на Oбщина Сунгурларе,

Емил Илиев – кмет на Oбщина Струмяни,

Ешреф Ешрефов – кмет на Oбщина Омуртаг

Иван Жабов – кмет на Oбщина Средец,

Христо Христов – кмет на Oбщина Болярово

и нов Контролен съвет в състав:

Григор Даулов – кмет на Oбщина Чавдар,

Калоян Илиев – кмет на Oбщина Ихтиман,

Радослав Ревански – кмет на Oбщина Белица.

Valentin_Atanasov

За председател на Управителния съвет е избран Кметът на Oбщина Сливо Поле – Валентин Атанасов (на снимката),а за заместник председател – кметът на Oбщина Болярово – Христо Христов (на снимката долу).

h.-Hristov

За председател на Контролния съвет е избран кметът на Oбщина Ихтиман – Калоян Илиев (снимката долу).

unnamed

За изпълнителен директор на АОГ е преизбран  инж. Тихомир Томанов.

Събранието бе приветствано от инж.Мирослав Маринов – изпълнителен директор на ИАГ, от Ректорa на ЛТУ – проф. Иван Илив и от председателя на Съюза на лесовъдите в България – проф. Иван Палигоров.