Резолюция на Европейския парламент от 8 октомври 2020 г. относно Европейската стратегия за горите

Публикуваме неокончателният текст на Резолюцията на Европейския парламент от 8 октомври 2020 г. относно Европейската стратегия за горите – перспективи.

TA-9-2020-0257_BG-1