Стратегията за развитие на земеделието в селските райони за периода 2021-2027 ще бъде съобразена с предложенията на АОГ

По поръчение на УС на АОГ и с любезната отзивчивост от страна на Министъра на МЗХГ на 22.12.2020 г. се състоя среща на г-жа Танева с новоизбрания Председател на УС на АОГ г-н Валентин Атанасов – Кмет на община Сливо Поле. Г-н Атасов бе придружаван от Изп. Директор на АОГ инж.Тихомир Томанов.
От страна на АОГ, г-н Атанасов запозна Министър Танева с наскоро избрания нов състав на УС и на КС на АОГ.
Инж. Томанов представи приоритетите в дейността на АОГ за 2021 година, както и предложенията, които Асоциацията е подала в Тематичната работна група за изготвяне на Стратегията за развитие на земеделието в селските райони за периода 2021-2027 на ПРСР.
Обсъдени бяха и други актуални проблеми по управлението и стопанисването на горите на общините в България.
От страна на Министерството, Министър Танева увери представителите на АОГ в готовността на МЗХГ, като управляващ орган на ПРСР, че внесените от Асоциацията предложения, които са в съответствие с регламентите на Европейската комисия, ще бъдат отразени в Стратегията.
Срещата завърши с благопожелания за идващите светли празници.