Проект на становище на АОГ по бъдещата стратегия на ЕС

Във връзка с настоящото изготвяне на нова стратегия на ЕС за горите, бихме искали да ви представим и да дискутираме нашето проектно становище, разработено от експертна група на АОГ по решение на Управителният съвет. Очакваме вашите коментари и обратна връзка, като за това може да използвате формата ТУК или официалния имейл на асоциацията.