ПРЕДСТОИ 14-о ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АОГ

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на Асоциация Общински гори свиква 14-о Общо събрание на 13 и 14 Май 2021г. от 14,00 часа, в КК. Старозагорски минерални бани.

Min Bany StZ

Основните теми за разискване и решаване ще бъдат:

-Отчет за дейността на АОГ през 2020 година.

-Приемане на работен план и бюджет на АОГ за 2021г.

-Обсъждане и приемане на Становище на АОГ за новата стратегия за горите на ЕС за след 2020г.

Каним за участие в 14-о Обща събрание всички членове  – кметовете на общините и избраните от общинските съвети пълномощни представители.

Документи за записване и подробности ще намерите в публикуваните прикачени файлове.

ПОКАНА

ПРОГРАМА

АНКЕТНА КАРТА