Позиция на представители на горския сектор и искане на среща с ръководството на ИТН

Представителите на НПО – на собствениците на недържавни гори, и на браншови организации се събрахме на 25.06 в кс Юндола, с цел да излъчим категорично послание за бъдещето на горския сектор към политическите сили устремили се към 46 НС (онези от тях, които досега не са имали вземане-даване с горите и горския сектор). Нашият ПРИЗИВ към политиците и към Президента на Р България е подадената ни ръка, която би им осигурила допълнително гласовете на непосредствено свързани с горите, горското стопанство и горската промишленост лица, гласове за истинска промяна, за възстановяване и устойчиво развитие на единния горски сектор, което няма алтернатива…..

В тази връзка сме на разположение за среща с ръководството на ПП „Има такъв народ“, на която да представим по-цялостно нашите идеи за бъдещото управление на единния горския сектор, както и да разберем за вашите по-конкретни идеи за него.

Очакваме вашето предложение за ден, час и място на срещата, за което предварително ви благодарим.

Тук приложен е нашия ПРИЗИВ.

240771778_216604073652267_1451091022457867764_n

Поместваме и ОТВОРЕНОТО ПИСМО от бранш „Гори и горска промишленост“, в което са описани нашите предложения за преодоляване кризата с горските пожари в страната, с прилагането на научно доказани добри практики по отношение устойчивото и многофункционално управление на горите от страна на отговорните институции и въздържане от популистки действия са единствен начин за съхраняването и възпроизводството на този възобновяем, национален ресурс – горите.