Призив към бъдещият министерски съвет на Република България

Уважаеми госпожи и господа,

Сдружението на общините –собственици на 13% от горските територии в страната напълно подкрепят направените предложения от експертите на Продължаваме промяната и Демократична България по време на предварителните консултации за изработване на обща програма на бъдещото Правителство на страната за образуване на самостоятелно горско ведомство в структурата на МС.

Пребиваването на сектора в Земеделското министерство през последните десет години доведе до разрушаване на повече от 100 годишния натрупан опит в управлението и стопанисването на българските гори с посочените от експертите последици от това.

Въпреки изключително високата активност на неправителствените организации от сектора за отговорно отношение към горите, всички земеделски министри от последното десетилетие съзнателно и демонстративно подценяваха значимостта на горите за обществото и перманентно неглижираха нуждите от подкрепа , най-вече на общините – собственици на гори, в усилията им ефективно и законосъобразно де управляват горските си територии – справка: пълен провал на изпълнението на т.н. горски мерки от ПРСР за двата изминали програмни периода.

Противоречията при стопанисването на земеделските и горските територии са антагонистични поради характера на дейностите в тях, поради което те не могат да бъдат арбитрирани в едно ведомство: Мястото на горския сектор е като самостоятелна структурна единица на Министерския съвет.

Заедно с останалите организации от горския сектор Асоциация общински гори Ви призовава, уважаеми госпожи и господа лидери, да подходите отговорно сега, а не утре!

Документа може да изтеглите от ТУК!