Да възстановим единството и силата на горския сектор

Днес 02.12.2021г., се проведе съвместна пресконференция на Асоциация „Общински гори”, Съюз на лесовъдите в България, БУЛПРОФОР /Браншово сдружение на практикуващите лесовъди и горски предприемачи в България/, Асоциация на горските фирми в България, Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост, Национална федерация по земеделие и горско стопанство „Подкрепа”, Български ловно – рибарски съюз и Българска ловна асоциация.

Участваха: инж. Тихомир Томанов – АОГ; инж. Антоний Стефанов – Булпрофор; инж. Иван Пенков – АГФБ; инж. Валентин Карамфилов – БЛРС и БЛА; инж. Асен Пиперков – председател на БЛРС и други.

Може да изгледате пресконференцията ТУК.

press