АОГ взе участие в публична дискусия на тема “Самостоятелност и единност на агенцията по горите като политическо ведомство”


Срещата се организира съвместно от коалицията от природозащитни организации и граждански групи „За да остане природа в България“, инициативата „Зелени закони“, КТ Подкрепа, Съюз на лесовъдите в България (СЛБ), Асоциация „Общински гори“ (АОГ), Асоциация на дърводобивните фирми, Национална федерация на ловците на трюфели в България (НФЛТБ), Национален съюз на българските ловци на трюфели (НСБЛТ), БУЛПРОФОР, Българска ловна асоциация и Български ловно-рибарски съюз.
За участие в дискусията бяха поканени премиерът Кирил Петков, ресорните министри, представители на парламентарните групи, както и възможно най-широк кръг професионални групи, работещи по темите за горите.
В началото на декември нашите организации изпратиха становищата си по темата както до правителството, така и до Народното събрание. Въпреки че работим в различни сфери и мненията ни по други обществено значими теми понякога се различават, всички горепосочени организации сме единодушни, че е необходимо да се създаде самостоятелно ведомство за горите (Държавна агенция) на пряко подчинение на Министерския съвет.
В рамките на Министерство на земеделието, храните и горите са съсредоточени сериозни по обем и разнообразни като тематика сектори и политики, което възпрепятства управлението на горските ресурси като приоритет и ги поставя по-скоро в позиция за запълване на бюджетни дефицити. Смятаме, че самостоятелна Държавна агенция по горите (ДАГ) ще има по-реална възможност да влияе, актуализира, защитава и изпълнява политиките, свързани с горите (горите са хоризонтален въпрос, свързан с множество сектори).
Бяхме обнадеждени, че тази ключова промяна за сектора ще се случи, след като с постановление на министерски съвет от 30 декември бе възложено на министъра на земеделието да изготви проект за изменение на Закона за горите в тази посока. Крайният срок за финализирането на реформата е 28 януари. Все още обаче проектът не е дискутиран нито в публичното пространство, нито на експертно ниво.
България има нужда от работеща Държавна агенция за горите, която да приоритизира именно справянето с предизвикателствата в този сектор. Както сме посочили и в становищата си, горите могат да се управляват самостоятелно без нужда от увеличаване броя на правителствените служители и допълнително натоварване на бюджета. Преструктурирането на ведомството е важно да се случи не само по документи.
Именно тази необходимост, както и изтичащият срок за финализиране на реформата, ни подтикнаха да организираме дискусионната среща.