Широка дискусия в 47 НС за бъдещето на горския сектор

Предложение от представители на заинтересуваните страни в горския сектор – държавните и недържавните собственици на гори, 2-та синдиката, браншовите работодателски организации и НПО.

narodno-sabranie 2

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Смятаме, че законодателната власт е длъжник на Българската гора и на следващите поколения. В този смисъл всяко отлагане решаването на натрупаните многобройни проблеми с участието на пряко заинтересуваните лица, забавя реформите и носи големи финансови и екологични и щети за държавата и обществото.

Предлагаме в най-кратък срок да организирате желания дебат за предприемане на спешни политически и професионални мерки за промени в горския сектор, с които се ангажирахте като коалиция. Това е за бъдещето на ангажираните в сектора и за обществото, което очаква позитивно бъдещото развитие на горския сектор в България.

Запазваме правото си на организирани съвместни протестни действия съгласно законодателството на Р.България, което ще обявим чрез СМО.

Пълният текст на предложението, може да намерите ТУК.