Международният ден на горите

Историята на този ден насочва към 1972 г., когато страните членове на 16-тата конференция на  Организацията по прехрана и земеделие към ООН гласуват 21 март да бъде определен за Световен ден на горите („World Forestry Day“).

Провеждан всяка година на този ден, Международният ден на горите е  една от водещите световни платформи за хората, заинтересовани от горите и климатичните промени, и насочен към необходимостта да споделят гледища и да работят заедно, за  горите като част от стратегиите за адаптация и смекчаване на климатичните промени.

Международният ден на горите – 21 март 2013 г., се установява с Резолюция на Генералната асамблея  на Обединените нации  от 28 ноември 2012 г.