Форуми, протоколи, решения

– Протокол от тридесет и третото заседание на УС, 06.04.2021г.

– Устав на АОГ, приет на осмото общо събрание на асоциацията

– Решения на осмото общо събрание на АОГ

– Протокол от седемнадесетото заседание на УС, 27.11.2014 г., Стара Загора

Резолюция от съвещанието по превръщане на издънковите гори в семенни, 15.10.2014 г. 

– Меморандум за сътрудничество между МЗХ и АОГ, 26.09.2013 г.

– Протокол от петнадесетото заседание на УС, 26.09.2013 г., гр. Елена

– Протокол от шестото Общо събрание  – 11.04.2013 г.

Протокол от единадесетото заседание на УС – 20.03.2012 г.

– Протокол от петото Общо събрание  – 20.03.2012 г.

– Решение № 16 на УС, Протокол от заседание  – 30.01.2012 г.

– Протокол  от десетото заседание на УС  – 13.09.2011 г., Стара Загора и Решение № 15 на УС на АОГ

– Протокол от четвъртото общо събрание – 20.04.2011 г., Ихтиман

– Решение  № 13 от 14.04.2011 г.

– Протокол  от деветото заседание на УС  – 24.02.2011 г., Община Чавдар

– Протокол от Осмото заседание на УС – 20.11.2010 г., Харманли

– Решение № 9 на УС, Протокол от заседание – 30.06.2010 г.

– Протокол от Третото общо събрание – 10.03.2010 г.

– Решение № 8 на УС, Протокол от заседание  – 17.06.2010 г.

– Протокол от шестото заседание на УС  – 21.01.2010 г., София

– Протокол от петото заседание на УС  – 17.09.2009 г., Несебър

– Протокол от четвърто заседание на УС  – 18.06.2009 г., Русе

– Решение  № 6 на УС, Протокол от заседание – 28.04.2009 г.

– Решение  № 5 на УС, Протокол от заседание – 22.04.2009 г.

– Протокол от третото заседание на УС  – 12.02.2009 г., Тетевен,  Решение № 4  на УС на АОГ;

– Протокол от второто заседание на УС  – 04.12.2008 г., Ихтиман,  Решение № 3 на УС на АОГ;