Управителен съвет, Контролен съвет

  • Управителен съвет, избран на 16 септември 2020 г. от   Общото събрание на Асоциация общински гори

Ангел Геров – кмет на Oбщина Пирдоп,

Валентин Атанасов – кмет на Oбщина Сливо Поле,

Георги Кенов – кмет на Oбщина Сунгурларе,

Емил Илиев – кмет на Oбщина Струмяни,

Ешреф Ешрефов – кмет на Oбщина Омуртаг

Иван Жабов – кмет на Oбщина Средец,

Христо Христов – кмет на Oбщина Болярово

и нов Контролен съвет в състав:

Григор Даулов – Кмет на Oбщина Чавдар,

Калоян Илиев – кмет на Oбщина Ихтиман,

Радослав Ревански – кмет на Oбщина Белица.

За председател на Управителния съвет е избран Кметът на Oбщина Сливо Поле – Валентин Атанасов (на снимката),

Valentin_Atanasov

а за заместник председател – кметът на Oбщина Болярово – Христо Христов

  • За председател на Контролния съвет е избран кметът на Oбщина Ихтиман – Калоян Илиев.

unnamed