Инж. Тихомир Томанов – вицепрезидент на Федерацията на европейските горски общини

15_03_04_fecof 1
Новият Управителен съвет на FEKOF

На 27.02.2015 г. в Брюксел се проведе заседание на  Общото събрание на Федерацията на европейските горски общини  (FEKOF).
Българската Асоциация Общински гори – член на FEKOF от 2009 г., беше представена от нейния изпълнителен директор – инж. Тихомир Томанов, и от Георги Симеонов – директор на дирекция УРЕ в община Стара Загора.

След като изслуша и прие отчета за дейността и финансовия отчет на Управителния съвет, Общото събрание избра за следващия петгодишен мандат нови органи за управление на Федерацията.

15_03_04_fecof2
Новият Президент на FEKOF е господин Пиер Грандадам – кмет на община в провинция Елзас – Франция, вляво на снимката.

Инж. Тихомир Томанов бе избран за член на Управителния съвет и за вицепрезидент на FEKOF.
Общото събрание прие работен план на Управителния съвет за следващите три години и бюджет за 2015  година. В изпълнение на работния план през тази година новият Управителен съвет ще проведе две работни заседания: на 4  юни в Брюксел и през първата десетдневка на октомври в Париж, където домакин ще бъде Асоциацията на френските горски общини.

15_03_04_fecof 3
Делегатите на Общото събрание обсъдиха въпроси, свързани с активизирането на дейността на FEKOF и засилване на влиянието на Федерацията при формирането на горските политики в Европейската комисия.