Обратна връзка

Уважаеми читатели,

Водени от Вашия интерес към работата на Асоциация общински гори и от желанието за подобряване на съвместната ни дейност, решихме да Ви предложим форма за обратна връзка.

Нямаме възможност  да поемем отговорност за написаното от читатели или да модерираме  читателски форум, затова избрахме тази форма, която Ви приканва да изразите мнението си.

В контактната форма  можете  да напишете  това, което мислите, по конкретни въпроси, свързани с работата на АОГ. Ние ще го публикуваме. Условието е изказаното мнение да не противоречи на етичните норми  и на добрия тон и да има отношение към  дейността на организацията.