Как да кандидатстваме за членство?

Уважаеми представители на общини, собственици на горски територии,

Тук ще намерите набора от документи, който е необходим за да заявите официално желание от страна на Вашата община за членство в Асоциация Общински гори.

Презентация – кратка актуална информация за Асоциацията.

Покана от страна на изпълнителния директор на Асоциация Общински гори,
в която са описани необходимите действия за кандидатстване.

Докладна записка от кмета на общината до общинските съветници за вземане на решение за присъединяване на Общината към Националното сдружение на общините – собственици на горски територии в Република България – Асоциация Общински гори.

Формуляр – заявление, който се попълва при кандидатстване.

Допълнителна информация за Асоциация Общински гори ще намерите на съответните страници на сайта.