Председател на Управителния съвет

 Валентин Атанасов – Кмет на Oбщина Сливо Поле 

Valentin_Atanasov