Широка дискусия в 47 НС за бъдещето на горския сектор

Предложение от представители на заинтересуваните страни в горския сектор – държавните и недържавните собственици на гори, 2-та синдиката, браншовите работодателски организации и НПО.

narodno-sabranie 2

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Смятаме, че законодателната власт е длъжник на Българската гора и на следващите поколения. В този смисъл всяко отлагане решаването на натрупаните многобройни проблеми с участието на пряко заинтересуваните лица, забавя реформите и носи големи финансови и екологични и щети за държавата и обществото.

Предлагаме в най-кратък срок да организирате желания дебат за предприемане на спешни политически и професионални мерки за промени в горския сектор, с които се ангажирахте като коалиция. Това е за бъдещето на ангажираните в сектора и за обществото, което очаква позитивно бъдещото развитие на горския сектор в България.

Запазваме правото си на организирани съвместни протестни действия съгласно законодателството на Р.България, което ще обявим чрез СМО.

Пълният текст на предложението, може да намерите ТУК.

АОГ взе участие в публична дискусия на тема “Самостоятелност и единност на агенцията по горите като политическо ведомство”


Срещата се организира съвместно от коалицията от природозащитни организации и граждански групи „За да остане природа в България“, инициативата „Зелени закони“, КТ Подкрепа, Съюз на лесовъдите в България (СЛБ), Асоциация „Общински гори“ (АОГ), Асоциация на дърводобивните фирми, Национална федерация на ловците на трюфели в България (НФЛТБ), Национален съюз на българските ловци на трюфели (НСБЛТ), БУЛПРОФОР, Българска ловна асоциация и Български ловно-рибарски съюз.
За участие в дискусията бяха поканени премиерът Кирил Петков, ресорните министри, представители на парламентарните групи, както и възможно най-широк кръг професионални групи, работещи по темите за горите.
В началото на декември нашите организации изпратиха становищата си по темата както до правителството, така и до Народното събрание. Въпреки че работим в различни сфери и мненията ни по други обществено значими теми понякога се различават, всички горепосочени организации сме единодушни, че е необходимо да се създаде самостоятелно ведомство за горите (Държавна агенция) на пряко подчинение на Министерския съвет.
В рамките на Министерство на земеделието, храните и горите са съсредоточени сериозни по обем и разнообразни като тематика сектори и политики, което възпрепятства управлението на горските ресурси като приоритет и ги поставя по-скоро в позиция за запълване на бюджетни дефицити. Смятаме, че самостоятелна Държавна агенция по горите (ДАГ) ще има по-реална възможност да влияе, актуализира, защитава и изпълнява политиките, свързани с горите (горите са хоризонтален въпрос, свързан с множество сектори).
Бяхме обнадеждени, че тази ключова промяна за сектора ще се случи, след като с постановление на министерски съвет от 30 декември бе възложено на министъра на земеделието да изготви проект за изменение на Закона за горите в тази посока. Крайният срок за финализирането на реформата е 28 януари. Все още обаче проектът не е дискутиран нито в публичното пространство, нито на експертно ниво.
България има нужда от работеща Държавна агенция за горите, която да приоритизира именно справянето с предизвикателствата в този сектор. Както сме посочили и в становищата си, горите могат да се управляват самостоятелно без нужда от увеличаване броя на правителствените служители и допълнително натоварване на бюджета. Преструктурирането на ведомството е важно да се случи не само по документи.
Именно тази необходимост, както и изтичащият срок за финализиране на реформата, ни подтикнаха да организираме дискусионната среща.

НОВАТА 2022-а – С НОВ КЪСМЕТ И ПРОСПЕРИТЕТ

chr2021
Уважаеми собственици на гори, драги колеги лесовъди, еколози, природолюбители,

Последните две години поставиха на изпитание човешката воля за оцеляване, разум и умения в условията на различни социални мерки в борбата с пандемията от Ковид-19. Въведените ограничения надвишиха обаче икономическите възможности на много горски собственици в ЕС. Затова Европейска федерация на общините собственици на гори /FECOF/ направи Базови заключения за бъдещето на горите в Европа, като предложи нова стратегия за икономически растеж.  

През август т.г. FECOF даде идея за влючване в „Зелената сделка“ до 2030 г. Европейският съюз да засади нови 3 милиарда дървета. Освен търсеният екологичен ефект, мярката предполага икономическа стабилност и гарантирана професионална заетост на собствениците и специалистите по поддържането на гори в Стария континент.

Новият хоризонт включва и нашата хилядолетна България. И нашата грижа към вековните й гори. Затова трябва да сме здрави и живи!

Да си пожелаем всички ние от Асоциация Общински гори – България, на близки и далечни съседи, роднини, съмишленици, колеги Новата 2022 година да донесе здраве, бодрост, нов късмет и просперитет.

И нека коледният бъдник в огнището донесе плодородие и берекет под всяка домашна стряха догодина и доамина!

Инж.Тихомир ТОМАНОВ
Изпълнителен директор на Асоциация Общински гори – България