По идея на община Стара Загора – член на АОГ, ще бъдат залесени 10 000 фиданки

„Зелената инициатива 2020“ ще премине при спазване на всички противоепидемични мерки. viber_image_2020-11-18_11-56-30

Край старозагорския квартал „Дъбрава“ в местността „Магарешка поляна“ по инициатива на деятел на АОГ  ще бъдат залесени 10 000 фиданки от дъб цер.

Събитието ще се проведе на 5 декември от 10.00 ч. под надслов „Зелената инициатива 2020“. Организатори за втора поредна година са Община Стара Загора, Държавно горско стопанство – Стара Загора и Регионална дирекция по горите – Стара Загора. Идеята на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров е, градът да се превърне в най- зеления в България, като за целта всяка година да бъдат засаждани хиляди дръвчета в обезлесените от пожари и незаконна сеч покрайнини.

Община Стара Загора кани жителите и гостите на града да се включат в „Зелената инициатива 2020“ при спазване на всички противоепидемични мерки. До отворите за засаждане ще бъдат допускани до двама души или членове на едно семейство. Заради усложнената здравна обстановка не се предвижда организиран транспорт до местността.

Предвидените площи за залесяване от Държавно горско стопанство – Стара Загора, за тази година са 380 декара. С доброволната помощ на старозагорци, на 5 декември ще бъдат залесени 20 дка от определените терени, а горският фонд ще бъде допълнен с 10 000 фиданки от цер. Почвата вече е обработена и подготвена за екоинициативата. Важно условие за закрепването на младите дръвчета е правилното им засаждане. Технологията ще бъде обяснявана на място от специалистите от Държавно горско стопанство и Регионалната дирекция на горите – Стара Загора. Те са заснели и кратко видео, в което се показва правилното засаждане на фиданките. То ще бъде разпространено в електронните медии и социалните мрежи.

През изминалата 2019 г.  хиляди старозагорци се обединиха около идеята за нова гора около Стара Загора и засадиха 10 000 фиданки от дъб.

Заповядайте на доброволно залесяване и тази година!

Предложение от АОГ до тематичната работна група за СПРЗСР в МЗХГ

На своето 31-во заседание Управителният съвет на Асоциация Общински гори, след като се запозна с хода на подготовката на Стратегическия план за развитието на земеделието в селските райони за периода 2021-2027 г., излезе с обръщение – предложение до МЗХГ.

3

Резолюция на Европейския парламент от 8 октомври 2020 г. относно Европейската стратегия за горите

Публикуваме неокончателният текст на Резолюцията на Европейския парламент от 8 октомври 2020 г. относно Европейската стратегия за горите – перспективи.

TA-9-2020-0257_BG-1